Deelnemersvoorwaarden

Algemene deelnemersvoorwaarden 2020

Deelname aan de Lampegatse optocht is mogelijk in een van de volgende categorieën:

Kinderloopgroepen
–   Loopgroep van 1 t/m 2 kinderen (categorie KL-A)

–   Loopgroep van 3 t/m 14 kinderen (categorie KL-B)
–   Loopgroep van 15 of meer kinderen (categorie KL-C)

Loopgroepen
–   Loopgroep van 1 t/m 2 personen (categorie L-A)

–   Loopgroep van 3 t/m 14 personen (categorie L-B)
–   Loopgroep van 15 of meer personen (categorie L-C)
–   Loopgroep voor Federatieve verenigingen en commissies (categorie L-D)

Wagens
–   Grote wagens (categorie W-A)

–   Kleine wagens (categorie W-B)
–   Wagens van Federatieve verenigingen en commissies (categorie W-C)

Met hun definitieve inschrijving confirmeren de deelnemers zich automatisch met deze algemene deelnemersvoorwaarden. Door deelname aan de optocht worden de auteursrechten, in welke vorm dan ook, overgedragen aan de commissie Lampegatse optocht.
Een deelnemer kan alleen als loopgroep of als wagen worden aangemerkt.

Bij inschrijven zijn alle deelnemers automatisch akkoord bij met de door de commissie Lampegatse optocht aangewezen startnummer(s).  Indien organisatorisch mogelijk wordt er rekening gehouden met de voorkeur van de deelnemer. De commissie Lampegatse optocht streeft er naar dat er een evenwichtige indeling van de optocht gemaakt wordt.

Levend en/of dood (opgezet) vee/dieren zijn uitgesloten van deelname voor alle deelnemers aan de optocht zonder overleg en akkoord vooraf van de commissie Lampegatse optocht. Indien er sprake is van een akkoord is men strikt gehouden aan de voorwaarden welke worden overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

Op de dag van optocht wordt op het opstellingsterrein gecontroleerd of alle deelnemers voldoen aan de deelnemersvoorwaarden die gelden voor de  ingeschreven categorie. Aanpassing of uitsluiting van deelname een gevolg zijn. Bij uitsluiting van de deelnemer komt enige aanspraak op start- en/of prijzengeld te vervallen.

Daar waar de voorwaarden in een categorie niet voorzien of onduidelijk is beslist de commissie Lampegatse Optocht over deelname, alleen na schriftelijk ontvangen toestemming wordt de deelnemer in geschreven in gewenste dan wel toegewezen categorie.

Deelnemersvoorwaarden categorie kinderloopgroepen
De aantallen die gelden voor deze categorieën zijn het aantal kinderen t/m 15 jaar dat meeloopt. Eventuele begeleiders tellen niet mee in de grootte van de groep

KL-A;  Individu / Loopgroep van 1 t/m 2 kinderen:
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 2x2x3 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

KL-B ;  Loopgroep van 3 t/m 14 kinderen
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 3x3x3 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel  getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

KL-C;  Loopgroep van >15 kinderen
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 3x3x5 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel  getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

Deelnemersvoorwaarden categorie loopgroepen

L-A;  Loopgroep van 1 t/m 2 personen.
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 2x2x3 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

L-B; loopgroep van 3 t/m 14 personen;
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 3x3x3 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel  getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

L-C;  Loopgroep van >15 personen
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 3x3x5 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel  getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon.

L-D;  Loopgroep  voor Federatieve verenigingen en commissies
Loopgroep welke is alleen toelaatbaar voor alle aangesloten federatie verenigingen en commissies.  Waarbij voor de vereniging en commissies het duidelijk is dat de vereniging en/of commissie gepresenteerd wordt. Deelname is zonder opbrengst start- en/of prijzengeld.
Loopgroep mag een niet gemotoriseerd voertuig meenemen van maximaal 3x3x5 meter. Deze dient men zelf op menskracht voortbewegen dan wel voort te duwen dan wel te trekken. Kleinere hulpmiddelen/attributen, anders dan hierboven omschreven mogen eventueel  getrokken of geduwd worden, maar door maximaal 1 per persoon

Deelnemersvoorwaarden categorie wagens

W-A ; grote wagens.
Moet voldoen aan:

 1. Dient minimaal een (1) hoofdwagen te hebben die gemotoriseerd zich zelf kan voortbewegen, motor is ingebouwd
 2. Dient een (1) gemotoriseerde zelf voortbewegende volgwagen te hebben die kleiner is dan de  hoofdwagen, motor is ingebouwd.
 3. W-A wagen dient te worden ondersteund door een loopgroep die een geheel is met de wagen(s).
 4. De inzending dient duidelijk een geheel te zijn.
 5. De inzending dient door ingeschrevene 100% zelf gebouwd te zijn en een 1ste jaar wagen te zijn.
 6. Dient op iedere deelnemende gemotoriseerde carnavalswagen voldoende brandblusmiddelen aanwezig te hebben welke geschikt zijn voor brandklasse A en B (6 kg. poeder- / sproeischuimblusser met keuringsmerk). Deze mogen niet ouder zijn dan 2 jaar na datum goedkeur.
 7. Categorie W-A  kan meerdere kleinere volgwagens/hulpmiddelen meenemen, anders dan omschreven in punt 2 die worden getrokken, gedragen of geduwd.
 8. Alle wagens mogen bij meting (=begin optocht)  de maximale afmetingen, hoogte 7 meter en breedte 4 meter, niet overschrijden.  Verschil tussen hoofdwagen en volgwagen moet duidelijk zijn.
 9. 7 meter is de maximale hoogte inclusief personen (mochten deze op de wagen staan).
 10. Voor categorie W-A is het toegestaan een reclame-uiting van maximaal 80 x 100cm t.b.v. hun sponsor(en) op de inzending mee te voeren. Daarnaast is het toegestaan een “sponsorwagen” mee te voeren voorzien van reclame zuilen of borden, onder de volgende voorwaarden:
  –   Het bord of zuil mag niet groter zijn dan 250×80 cm, per zijde mogen maximaal 5 reclame uitingen getoond worden van maximaal 50×80 cm.
  –   De uitstraling van de sponsorwagen een geheel  vormen met de inzending.
  –   Er mogen maximaal 2 borden/zuilen per inzending geplaatst worden.
  –   Een impressie van de wagen dient vooraf aan de commissie Lampegatse Optocht ter beoordeling aangeboden worden.
 11. Commissie Optocht zal tijdens de schouw  de categorie definitief vastleggen

 W-B ; kleine wagens.
Moet voldoen aan:

 1. Dient een (1) hoofd wagen te zijn die gemotoriseerd zichzelf kan voortbewegen, danwel wordt getrokken of geduwd.
 2. Wagen kan eventueel ondersteund worden door een loopgroep die een geheel is met de wagen.
 3. De inschrijving dient duidelijk een geheel te zijn.
 4. De inzending dient door ingeschrevene 100% zelf gebouwd te zijn en een 1ste jaar wagen te zijn.
 5. Dient op iedere deelnemende gemotoriseerde carnavalswagen voldoende brandblusmiddelen aanwezig te zijn welke geschikt zijn voor brandklasse A en B (6 kg. poeder- / sproeischuimblusser met keuringsmerk). Dee mogen niet ouder zijn dan 2 jaar na datum goedkeuring.
 6. Categorie W-B kan meerdere kleinere volgwagens/hulpmiddelen meenemen, anders dan omschreven in punt 2 die worden getrokken, gedragen of geduwd.
 7. Alle wagens mogen bij meting (=begin optocht)-  de maximale afmeting, hoogte 7 meter en breedte 4 meter niet overschrijden.
 8. 7 meter is de maximale hoogte inclusief personen (mochten deze op de wagen staan).
 9. Voor categorie W-B is het toegestaan een reclame-uiting van maximaal 80 x 100cm t.b.v. hun sponsor(en) op de inzending mee te voeren.
 10. Commissie Optocht zal tijdens de schouw  de categorie definitief vastleggen

W-C; wagens van federatieve verenigingen en commissies
Deze categorie is alleen toelaatbaar voor alle aangesloten federatie verenigingen en commissies  waarmee de vereniging en/of commissie duidelijk wordt gepresenteerd. Deelname is zonder start- en/of prijzengeld. Wagens zijn veelal zogenaamde koop of huur wagens. Beperkte zelfbouw.

Dient te voldoen aan;

 1. Alle wagens mogen bij meting (=begin optocht)-  de maximale afmeting, hoogte 7 meter en breedte 4 meter niet overschrijden.
 2. 7 meter is de maximale hoogte inclusief personen (mochten deze op de wagen staan).
 3. Dient op iedere deelnemende gemotoriseerde carnavalswagen voldoende brandblusmiddelen aanwezig te zijn welke geschikt zijn voor brandklasse A en B (6 kg. poeder- / sproeischuimblusser met keuringsmerk). Dee mogen niet ouder zijn dan 2 jaar na datum goedkeuring..
 4. Voor categorie  W-C is het toegestaan een reclame-uiting van maximaal 80 x 100cm t.b.v. hun sponsor(en) op de inzending mee te voeren. 

Aanvullende deelnemersvoorwaarden

Algemene zaken

 1. Het startbewijs (noodzakelijk voor om te mogen starten) wordt enkel en alleen op de maandagavond voor de optocht aan de deelnemers uitgereikt, tijdens de deelnemersvergadering, bij het tonen van een geldig ID – bewijs (paspoort, ID -kaart of rijbewijs). Zonder een geldig startbewijs deelname niet mogelijk. Plaats, datum en tijd wordt minimaal twee weken voor vergadering bekent gemaakt.
 2. Tevens geeft het startbewijs voorafgaand aan de optocht toegang tot het opstellingsterrein voor deelnemers in de categorie wagens. Het is daarbij gewenst dat alle deelnemende en ondersteunde wagens zich als een geheel aanmelden. Indien deelname niet compleet is qua wagens, heeft men geen recht op voorrang.
 3. De opgegeven contactpersoon moet zich melden bij de organisatie voor het in ontvangst nemen van het deelnemersbewijs. (op vertoon van het startbewijs).
 4. Met contactpersoon wordt verstaan de persoon die herkenbaar is aan het dragen van de armband welke, met borg, ter beschikking is gesteld door de Commissie Lampegatse Optocht. De armband dient goed zichtbaar gedragen te worden, bij opstellen, tijdens de optocht en bij ontmanteling op de linkerarm. Contactpersoon is de 1ste aanspreek persoon, communicatie 1ste-lijns verloopt dan ook via aangewezen contactpersoon. Contactpersoon draagt zorg voor verdere communicatie binnen de deelnemende groep en het opvolgen van geven instructies door de Commissie Optocht. Aangewezen contactpersoon dient met naam en 06-nummer bekend te zijn bij de Commissie Lampegatse Optocht. Contactpersoon loopt tijdens de optocht goed zichtbaar links of rechts van de weg;
  – Bij loopgroep C vooraan in de groep, Loopgroep A en B niet van toepassing.
  – Bij Wagens A,B en C voor de hoofdwagen en is niet de Chauffeur en staat niet op de wagen.
 5. Deelnemers dienen ruim op tijd op het opstellingsgebied aanwezig te zijn en de opdrachten, gegeven door de Gemeentepolitie en door leden van de Commissie Optocht, strikt te volgen. De toegewezen plaats in het opstellingsgebied dient schoon achtergelaten te worden.
 6. Voorwaarden alle wagens
  A. Motorvoertuigen die in de optocht meerijden moeten WA verzekerd zijn.

  B. Bij deelname met een wagen moet de snelheid hiervan 8 km. per uur of meer kunnen bedragen.
  D. Open wielen dienen voldoende afgeschermd te zijn. In verband met de verkeersdrempels dient, gemeten vanaf de grond, de onderkant van de onderste plaat/versiering zich tenminste 35 cm boven het wegdek te bevinden.
  E. Elke wagen dient te worden begeleid door tenminste vier volwassenen te voet of bij elk wiel (enkel of dubbel) een begeleider. De begeleiders moeten duidelijk herkenbaar zijn aan een duidelijke herkenbare armband om de linkerarm of een duidelijke herkenbare tenue met verenigingslogo.
 7. Voor de herkenbaarheid van uw inzending is het startnummer erg belangrijk. Het nummer moet van alle kanten goed leesbaar zijn en zeker niet verstopt onder allerlei versierselen. De inzenders moeten zelf zorgen voor de borden met hun startnummer in de volgende uitvoering: stevig materiaal, rechthoekig 40 x 25 cm, witte ondergrond met zwarte cijfers. Cijfers 15 cm hoog met 5 cm tussenruimte. Bij categorie wagens dient een bord middenvoor op de wagen bevestigd te worden en een middenachter. Bij categorie loopgroepen moet een bord voor de groep gedragen worden. Het nummer dient hier aan beide zijden van het bord gezet te worden.

 Begripsbepalingen

 1. Deelnemers aan de optocht zijn die groepen, instanties of personen die zich via de Commissie Optocht hebben aangemeld.
 2. Loopgroepen zijn deelnemers, die zich op en/of zich als zodanig via de Commissie Optocht hebben aangemeld.
 3.  Wagens zijn deelnemers die zich anders dan als loopgroep hebben aangemeld en zich op mechanische kracht voortbewegen, al dan niet in combinatie met een of meer loopgroepen.
 4. De begeleiders zijn verantwoordelijk voor:
  – het aan het begin van de groep duidelijk aangegeven van het startnummer van die groep
  – het bewaren van de juiste afstand tussen de voorgaande groep en de volgende groep om gaten te voorkomen.
  – het daadwerkelijk opvolgen en uitvoeren van de door de Commissie Optocht gegeven aanwijzingen.

Rechten en plichten

 1. Het is alleen toegestaan snoepgoed, confetti e.d. van de wagens te strooien/schieten als dit op een dusdanige wijze gedaan wordt dat er niemand schade van ondervindt of letsel door oploopt. Op last van de vergunningverlener is het in de Dommelstraat, op de Vestdijk
  ter hoogte van het Pullman hotel, op het Catharinaplein en in de Geldropseweg
  alleen toegestaan om snoepgoed uit te delen.
 2. Het is niet toegestaan, op grond van een verordening van de Milieudienst, confetti te gebruiken waarin plastic is verwerkt.
 3. Het is alle deelnemers niet toegestaan voor of tijdens de optocht alcoholhoudende dranken te drinken.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om zowel voor, tijdens als na het trekken van de stoet alcoholcontroles uit te voeren bij de deelnemers.
 5. Alle deelnemers dienen zich te gedragen volgens de regels van moraal en goede zeden en zich te onthouden van aanstootgevende gedragingen.

Sancties

 1. Het niet nakomen van deze voorwaarden kan leiden tot een officiële waarschuwing.
 2. Het herhaaldelijk niet nakomen van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname zonder aanspraak op het ontvangen van startgeld en/of prijzengeld.
 3. Bij constatering van alcoholgebruik bij bestuurders van voertuigen zal de politie ingeschakeld worden.

Slotbepalingen

 1. De SFEC stelt zich niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortkomende uit
  deelname aan de optocht.
 2. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de Commissie Optocht.