Optocht 2023

Hier vindt u de informatie over de deelnemers van de Lampegatse Optocht 2023.

Voor 2023 komt er een volledig nieuwe route door de binnenstad deze zal zo spoedig mogelijk hier gepresenteerd worden 

LET OP er geld in de binnenstad een verbod op glas en blik 

Hieronder de informatie over glas en blikverbod vanuit de gemeente voor komend Carnaval. Dit verbod is ook van toepassing voor de deelnemers. Er wordt gehandhaafd met gevolg voor eigen risico bij overtreding. Drank bv in plastic flesjes mag. Bij overtreding met gevolg kunnen wij dit niet ongedaan maken. Wees voorbereid. 

Glas- en blikverbod
Glazen, glazen flessen en blikjes zijn dit jaar tijdens carnavalszaterdag verboden in delen van Eindhoven. Met deze maatregel creëren we een veiliger feest, omdat de kans op ongelukken en geweld met glas en blik kleiner wordt. 
Bezoekers van carnavalszaterdag mogen niet met glazen, aangebroken of volle glazen flessen en blikjes over straat. Wie het in een winkel koopt of van huis meeneemt, is daarmee dus ook strafbaar. Ook het aanvoeren van glas en blikjes is verboden. 

 Het glas- en blikverbod geldt:
–  18 februari 2023 vanaf 10.00 uur tot zondagochtend 19 februari 2023 6.00 uur, voor de binnenstad, het Wilhelminaplein en het Centraal Station.
Bij overtredingen kan handhavend worden opgetreden.

In deze gebieden is voor die periode een glas- en blikverbod voor de horeca van kracht. De horeca mag geen drank verstrekken in glas, glazen flessen of blik (artikel 2:48b van de APV). Dit verbod geldt voor elke houder van een horecabedrijf als bedoeld in de APV, of van de houder van een ontheffing bedoeld in artikel 35 voor de verstrekking van zwak- alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse van de Drank- en Horecawet.

Dit betekent dat alle horecagelegenheden (inclusief restaurants) in het genoemde gebied en in genoemde periode geen blik of glas mogen gebruiken (ook geen veiligheidsglas) op terrassen die aan de weg liggen. Restaurants mogen binnen, of op een terras dat niet aan de weg ligt, wel glaswerk gebruiken. Het glaswerk dat in restaurants gebruikt wordt hoeft daarbij geen veiligheidsglas te zijn. Dit betekent echter wel dat de eigenaar van het restaurant er op moet toezien dat het glaswerk niet op de openbare weg terecht komt. Overige horecabedrijven mogen binnen in de horecazaak of op terrassen die niet aan de weg liggen alleen in glas schenken wanneer dit veiligheidsglas is. Cafetaria’s, snackbars, pizzeria’s en shoarmazaken gelden niet als restaurant en ook voor hen geldt zodoende dat zij enkel en alleen in de inrichting in glas mogen schenken wanneer het veiligheidsglas is. Het gebruik van blik is verboden. 

Voor de horeca geldt verder de standaardregel dat de houder van een horecabedrijf ervoor moet zorgen dat bezoekers geen glas of glazen flessen buiten het horecabedrijf brengen (art. 2:48a van de APV). 

De burgemeester heeft tevens besloten op carnavalszaterdag drinkgerei van glas- en blik te verbieden op de openbare weg in ditzelfde gebied (art. 2:48c van de APV). 

In de officiële versie van het glas- en blikverbod, die op de website van de gemeente staat, is de regel juridisch weergegeven. Daar staat ook een officiële toelichting van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld wat precies een restaurant(gedeelte) is. Ook het gebied staat daar nauwkeurig omschreven. 

Hou je aan deze maatregel om het feest der feesten voor jezelf niet te bederven.